Uusia ominaisuuksia Bisnes+ -alustalle: Kasvintuotantoa tukevat toimintoruudut

Bisnes + -alustalle avataan kolme uutta kasvintuotantoon liittyvää toimintoruutua tukemaan tilan johtamista ja työn suunnittelua kasvintuotannon näkökulmasta.  Uusia toimintoruutuja pääset katsomaan kirjautumalla Minun Maatilani -tunnuksilla Bisnes+:aan ja hyväksymällä käyttöehdot.

Maanäytteet

Maanäytteet-toimintoruutu näyttää viljavuusnäytteiden tilanteen tilallasi ja se luetaan tilan viljelysuunnitteluaineistosta. Tuottoarvio laskee kuluvan vuoden kasvintuotannon liikevaihdon ennusteen tilallasi. KPI-mittarit ovat seurantaan otettavia kasvituotannon avaintunnuslukuja, jotka perustuvat tehtyihin tuotantokustannuslaskelmiin. 

Bisnes+:n maanäytteet toimintoruutu

Maanäytteet-toimintoruudun avulla pystyt helposti tarkistamaan, kuinka monella lohkolla maanäytteet tulevat uusittavaksi kuluvana vuonna tai seuraavien vuosien aikana. Näin pystyt paremmin ennakoimaan asian ja vältyt yllätyksiltä. Toimintoruudun alaosassa on tarkentavaa tietoa näytteisiin. Se ilmoittaa valitulta vuodelta punaisella, mikäli näytteissä on huomautettavaa, esimerkiksi näytemäärä ei ole riittävä ja keltaisella 3 kk sisällä vanhentuvat näytteet. Vihreä osoittaa, että näytteet ovat kunnossa. Tiedot tulevat WebWisu tai MMWisu -ohjelmasta. Oikean ylälaidan nuolesta pääsee MMWisuun.

Kasvintuotannon tuottoarvio

Kasvintuotannon tuottoarvio laskee kuluvan vuoden kasvintuotannon liikevaihdon ennusteen tilallasi perustuen viljelysuunnitelmassa oleviin viljelykasveihin ja pinta-aloihin sekä niiden hehtaarikohtaisiin sato- ja hinta-arvioihin ja tukien määrään. Näyttöön haetaan 10 pinta-alaltaan suurinta kasvia, ja mikäli kasvinimikkeitä on enemmän, tulee rivi ”muut kasvit” -osioon. Kaikkia muita tietoja paitsi kasveja ja niiden pinta-aloja voi muuttaa syöttökenttiin, ja muuttuneen tuloksen voi tallentaa. Tämän avulla pystyt arvioimaan tuottoja hintamuutosten jälkeen tai satonäkymien muuttuessa. Palauta oletukset -painike hakee tietokannasta uudestaan lähtöarvot. Ennuste esitetään graafisena toimintoruudu seuraavalla sivulla. 

Bisnes+:n toimintoruutu Kasvintuotannon tuottoarvio'

Toimintoruudun toisella sivulla näytetään edellisellä sivulla laskettu kasvintuotannon tuottoennuste graafisena yhdessä kasvien viljelypinta-alan kanssa. Tämän avulla pystyt vertaamaan liikevaihdon määrää euroina ja prosenttiosuuksina suhteessa kunkin kasvin viljelyalaan, mikä on havainnollistettu eri väreillä. Klikkaamalla kasvinimikettä voit poistaa graafista kasveja, ja jättää tarkasteltavaksi vain haluamasi kasvit.

Bisnes+:n toimintoruutu kasvintuotannon tuottoarvio

KPI-mittarit

Kasvintuotannon KPI-mittarit ovat tuotannon avaintunnuslukuja, jotka on johdettu tuotantokustannuslaskelmista ProAgrian Lohkotietopankista kahdelta viimeksi valmistuneelta vuodelta. KPI-mittarit ovat nähtävissäsi tilasi 10 yleisimmästä kasvista, tai mikäli tilalla ei ole tietoja laskettu, se näyttää valtakunnan 10 yleisimmän kasvin vertailutulokset. Mittari näyttää oman tuloksesi keskellä lukuarvona sekä osoittaa mustalla nuolella, missä tulos on suhteessa tausta-aineistoon. Vihreä kuvastaa parasta neljännestä, punainen heikkoa neljännestä ja keltainen väliin jäävää keskimääräistä tulosta, josta myös esitetään lukuarvo. Mittarin reunoilla ovat heikoimman ja parhaimman 5 % tulos lukuarvoina. Tämän avulla pystyy yhdellä silmäyksellä näkemään, missä neljänneksessä tuloksesi on ja mitä tunnuslukua pitää lähteä parantamaan. Tausta-aineistoksi voit valita käsittelemästäsi kasvista tavanomaisen, luomun tai koko aineiston. Jos mittari on harmaana, vertailuaineistoa ei ole riittävästi.

Bisnes+:n kasvintuotannono KPI-mittarit toimintoruutu

Kasvintuotanto digiloikkaa kolmella uudella arkea helpottavalla digitaalisella palvelulla

Kasvintuotanto on saanut kerralla kolme merkittävää digitaalista palvelua käyttöönsä. Ne helpottavat kasvitilan johtamista sekä tuovat tietoa uudella tavalla kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen.

Bisnes+:n kasvitoimintoruutujen avulla näet oman tilasi tulokset, vertailut muihin tiloihin sekä pystyt arvioimaan kasvintuotannon kannattavuutta. 

Syksyllä 2019 käyttösi tulevat kasvintuotannon hiilijalanjäljen laskentaa suuntaa-antava laskuri sekä sähköinen kasvinsuojelututkinto.  Hiilijalanjälkilaskuri toimii hiilijalanjäljen hahmottamiseen viljalajeittain ja kertoo myös simuloinnin avulla, mitä minkin asian muuttaminen vaikuttaa tuotantosi hiilijalanjälkeen. Laskuri toimii hyvin keskustelun avaajana asiantuntijan kanssa, miten sinun tilallasi ja sen tuotannolla on vaikutusta ilmaston muutokseen. Laskuri tulee täydentymään tutkimustulosten valmistuttua myös hiilen sidonnan laskemisella, jolloin saat tietoosi tuotannon hiilitaseen.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut