Markkinariskien hallintaan apua asiantuntijalta

Markkinointiosaaminen ja hintariskin hallinta mielletään usein oikean hyödykkeen tuottamiseen ja sen myymiseen oikeaan aikaan. Yhtä olennaista on miettiä ostopanoksista aiheutunutta hintariskiä, sillä viime vuosina lannoitteiden ja rehujen hinnat ovat liikkuneet usein lähes samassa syklissä viljan hintojen noustessa ja laskiessa.

Hintariskiä voi hallita mm. ostojen jaksottamisella sekä hankkimalla lannoitteita ja polttoainetta puskurivarastoon. Lisäksi riskinhallintakeinona viljaa ostava osapuoli voi harkita viljakaupan johdannaisia, joiden avulla on mahdollista pyrkiä kiinnittämään osa ostettavan viljan hinnasta.

Myytäessä sadon tuotantokustannuksista on hyvä olla selvillä ennen markkinointipäätöksen tekemistä. Apua omien kustannusten laskuun ja vertailuun sekä kehittämisen paikkojen arviointiin saat oman alueesi ProAgrian asiantuntijalta.
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut