Tiesitkö tämän veden merkityksestä lehmälle?

Lämpimällä lehmän veden tarve kasvaa. Nopeiten lehmä saa vettä altaasta.

Lehmä tarvitsee kolme litraa vettä yhden maitokilon tuottamiseen. Helteellä veden tarve kasvaa. Kun veden saantiin ei ole esteitä, lehmät saavat parhaat mahdollisuudet tuottaa korkeita maitotuotoksia.

Maidosta 87 prosenttia on vettä. Tarvitaan kolme litraa vettä yhden maitokilon tuottamiseen. 40 prosentin vähennys veden saannissa voi pudottaa maitotuotosta jopa neljänneksen eli 25 prosenttia.

30 maitokiloa tuottava lehmä syö päivässä rehua 20 kuiva-ainekiloa, korkeatuottoinen lehmä sitäkin enemmän. Yhden kuiva-ainekilon syöminen vaatii viisi litraa vettä eli 30 kilon maitotuotokseen tarvitaan 100 litraa vettä. Osa siitä tulee rehun mukana, sillä rehuissa on aina vettä niiden kuiva-ainepitoisuudesta riippuen. Loput veden tarpeesta on tultava juomalla.

Minuutissa reilut viisitoista litraa vettä kuppiin

Lehmä juo mielellään 15-20 kertaa päivässä ja käyttää juomiseen aikaa yhden minuutin kerrallaan. Lehmä juo kerralla keskimäärin 15 litraa. Jokaisella lehmällä oma juontikyky ja -taso, joka vaihtelee 5-20 litraan minuutissa. Korkeatuottoinen lehmä juo vettä 150 litraa päivässä, helteellä jopa 200 litraa.

Vesialtaan suosituskorkeus 700-kiloiselle lehmälle on 0,8 - 0,9 metriä lattiapinnasta mitattuna eli siitä, jossa lehmä seisoo juodessaan juoma-altaan yläreunaan. Sama mittasuositus 600 - 700 kiloiselle lehmälle on 0,7 - 0,8 metriä. Tavoitteena on saavuttaa lehmän luonnollinen juontiasento. Tämä toteutuu, kun veden pinnan korkeus sallii pään pitämisen 60 asteen kulmassa. Vesialtaaseen tulee virrata vettä 30-40 litraa minuutissa, vesikuppiin 15-20 litraa.

Altaista lehmä saa vettä enemmän kuin kupeista

Veden korkeuden tulee olla vähintään 7 cm, joka sallii turvan painamisen riittävän alas. Silloin imuvaiheessa suuhun menee vain vettä, ei ilmaa. Ryystämisen ääni on huono merkki ja silloin maksimijuontia ei saavuteta. Vesikupeista juontitaso jää 15 prosenttia alemmaksi kuin vesialtaista, muun muassa ylläolevasta haasteesta johtuen. Veden suosituskorkeus on 10-15 cm (min 7 cm). Kun veden pinta on 5-10 cm alempana kuin juoma-altaan reuna, saadaan paras vaste loiskutuksen estämiseen. Eli 20 sentin syvyys on hyvä ja riittävä vesialtaalle.

Lypsyn jälkeen juomaan

15 - 17 astetta on paras lämpötila vedelle. Veden lämpötilastaon  useita vaihtelevia tutkimustuloksia. Osassa paras tulos saavutettiin viileällä vedellä, osassa taas lämpimässä. On myös tutkimustuloksia, joissa veden lämpötilalla ei havaittu mitään vaikutusta syöntiin, juontiin tai maitotuotokseen.

Lehmä juo mieluiten lypsyn ja syönnin jälkeen.

Kirjoittaja: Tiina Karlström, valtakunnallinen Huippuosaaja, ProAgria Oulu.

Lähde: Cattle Housing Design, Danish Recommendations 2012, www.cowsignals.com

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa