Tuotosseurannan ohjesääntöä on päivitetty

20.12.2018

Tuotosseurantaa toteutetaan Suomessa International Committee for Animal Recording (ICAR) -järjestön julkaisemien ohjeiden pohjalta. Laadullisena tavoitteena on aina ICARin laatusertifikaattiin oikeuttava taso. Tämä ICAR-ohjeistus on Suomessa tiivistetty Lypsykarjan tuotosseurannan ohjesääntöön, joka on päivitetty ja uusin versio astuu voimaan 1.1.2019. Tutustu päivitettyyn Tuotosseurannan ohjesääntöön osoitteessa www.proagria.fi/ohjesaanto. 

Keskeisimmät muutokset päivitetyssä ohjesäännössä

 • Näytteenottotapakoodien muutos: tavat T, eli näytteet otetaan eri koelypsyissä vuoron perään eri lypsykerroilla, ja C, eli aina samasta lypsykerrasta, korvautuvat yhdellä koodilla Z = Näytettä otetaan yhdeltä koelypsyvuorokauden lypsykerralta
  Jatkossa siis käytössä ovat näytteenottotapakoodit P ja Z. 
  P = Näytettä otetaan maitomäärien suhteessa kaikilta koelypsyvuorokauden lypsykerroilta 
  Z = Näytettä otetaan yhdeltä koelypsyvuorokauden lypsykerralta (edellyttää lypsyaikojen kirjaamista)
  Muutos on huomioitu vuoden vaihteen osalta muun muassa koelypsykorteissa, joissa on molemmat vaihtoehdot, ja tallennuskanavissa, joissa näkyy koelypsypäivän päivän mukaiset näytteenottotapavaihtoehdot. 
 • Lypsykertojen osalta poistuu vaihtoehto osittainen imetys, koska sillä ei ole vaikutusta laskentaan ja se on vain aiheuttanut sekaannusta. Jatkossa karjassa käytössä oleva päivittäisten lypsykertojen luku kirjataan seuraavasti: kahdesti päivässä lypsettäessä käytetään merkintää 2x, kolmesti päivässä 3x, jatkuvatoimisessa lypsyssä Rx. 

Lisäksi ohjesääntöön on tuotu uusia esimerkkejä ja tekstiä on selkeytetty. 

Laatupisteisiin muutos vuoden alussa

Jatkossa Tuotosseurannan asiantuntijoiden tekemästä koelypsystä saa + 3 pistettä, kun tänä vuonna pisteitä siitä on tullut + 5. 

Rasvapitoisuudet puhuttavat 

Viime kesän rehut ovat siivittäneet maidon rasva- ja valkuaispitoisuudet nousuun. Tämä on loistava asia maidon hinnan kannalta. Olemme saaneet monia ihmettelyjä siitä, että miten Tuotosseurannan rasvapitoisuus ja tankkimaidon rasvapitoisuus voivat olla niin kovin erilaiset. Listasimme tähän asioita, jotka pitää huomioida, kun rasvaeroja aletaan selvittelemään.

 • Yhden päivän yhdestä lypsykerrasta tehtyä koelypsyä ei kannata suoraan verrata tankkimaidon keskiarvoon. Meijerivertailu kertoo, miten Tuotosseurannan rasvapitoisuus suhteutuu meijeriin toimitetun maidon rasvapitoisuuteen pidemmällä aikavälillä (Kausiraportista näkee)
 • Lypsyn kellonaikojen tarkistaminen: maidon rasvapitoisuuksia korjataan lypsyaikojen perusteella, robotilta kellonajat tulevat automaattisesti
 • Suosituksena on näytteiden otto kerran kuussa 
 • Robottilypsyssä näytteenotto kannattaa aloittaa iltapäivällä, sillä korjauskaava on tehty hollantilaiseslla aineistolla ja siellä näytteenotto aloitetaan aina iltapäivällä
 • Rasva- ja valkuaistuotoksia lasketaan korkeintaan 70 päivän päähän näytteellisestä koelypsystä. Yli 140 päivän näytteenottoväli aiheuttaa katkon karjan rasva- ja valkuaistuotosten laskentaan. Tämä koskee myös yksittäisiä lehmiä eli näistä tulee helposti laskua pitoisuuksiin, kun välissä on ns. nollapäiviä

Jos rasvapitoisuudet askarruttavat, niin voit kysellä lisää Tuotosseurannan asiakaspalvelusta tuotosseuranta@proagria.fi tai puhelimitse (09) 8566 5980. Rasvapitoisuuden heitot voivat johtua myös näytteenotosta, joten jos haluat opastusta tai varmistusta koelypsyn tekoon, niin ota yhteyttä ProAgria Keskuksen tekniseen asiantuntijaan.

Siirrettävien maitomittarien testaus uudistuu

Siirrettävien maitomittareiden testaus uudistuu vuoden 2019 aikana. Testaustoiminta keskitetään asteittain Riihimäelle uuteen testauspisteeseen. Uudistus starttaa ProAgria Etelä-Suomesta vuoden alussa ja 1.8.2019 lähtien kaikki valtakunnan siirrettävät maitomittarit testataan Riihimäellä, pois lukien Lappi. Tulevista muutoksista tiedotetaan lisää kevään aikana.

Asemien ja robottien testauksista huolehtii pääasiassa laitevalmistajien huoltomiehet. Näistä raportit, joissa merkintä, että mittarit on kalibroitu, voi toimittaa joko valokuvana tai skannattuna osoitteeseen maitomittarit@proagria.fi. 

Muista nämä päivämäärät

17.1.2019 alkaa paperisten vuosiraporttien ja lehmäkorttien tulostus ja lähettäminen. Verkkoraportit ovat aina saatavissa heti kun tiedot on lähetetty. Sähköiset raportit sisältyvät laskentamaksuun. 

8.3.2019 ajetaan vuoden 2018 vuosiajot eli kaikki koelypsytiedot vuodelta 2018 olisi viimeistään silloin hyvä olla tallennettuna.

19.3.2019 pidetään Maidontuotannon tulosseminaari, johon voi osallistua myös etäyhteydellä. Tilaisuudessa käydään läpi laajasti maidontuotannon tuloksia vuodelta 2018. Tästä tulee erillinen kutsu myöhemmin. 

Olethan jo tutustunut uudistuneisiin Ruokinnan ohjaus -palveluihin?

Ruokinnan ohjaus ja sitä täydentävät Täsmäpalvelut tarjoavat työkaluja, asiantuntemusta, vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä, kun tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon pitoisuuksiltaan hyvää maitoa, pitää karja terveenä ja hyödyntää kotoiset rehut tehokkaasti. Lue lisää Ruokinnan ohjauksesta ja tutustu myös Ruoki menestystä -vihkoon. 

Kuulutko jo ProAgrian Tuotosseuranta -ryhmään?

ProAgrian tuotosseuranta -ryhmä Facebookissa on kaikkien maidontuottajien, maitoalan asiantuntijoiden ja alasta kiinnostuneiden yhteinen keskustelupalsta.  Liity ryhmään, niin pysyt kärryillä, mitä Tuotosseurannassa tapahtuu ja mistä keskustellaan.  

 

Samma på svenska

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.