ProAgria mukaan Itämeri-työhön – Maaperästä nostetta satoihin ja ravinteiden hyötykäyttöön

07.06.2016

Mediatiedote 7.6.2016
ProAgria Keskusten Liitto

ProAgria on lähtenyt mukaan Itämeri-työhön tekemällä sitoumuksen Elävä Itämeri -säätiön eli Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa. ProAgria sitoutuu tarjoamaan viljelijöille asiantuntijuutta maaperän kasvukunnon parantamiseksi ja satotasojen nostamiseksi valtakunnallisesti.

Maan hyvä kasvukunto on tuottavan viljelyn perusedellytys, ja ehto sekä määrällisesti että laadullisesti hyvien satojen saamiseksi.   Jo viljelyn keskittämisellä hyväkuntoisille lohkoille saadaan satotasoja nostettua, ravinteiden hyväksikäyttöä tehostettua ja viljelyn tuottoa parannettua. Peltolohkoilla, joilla sato jää useina vuosina alle tavoitellun, tulee arvioida saadaanko maan kunnostustoimenpiteillä pellon kasvukuntoa parannettua vai onko järkevintä suunnata pellon käyttö muuhun kuin satokasvien viljelyyn, ainakin joksikin aikaa. Esimerkiksi tukijärjestelmän mahdollisuudet viherlannoitusnurmien ja luonnonhoitopeltonurmien muodossa kannattaa hyödyntää maan kunnostamiseen ja pellon käytön monipuolistamiseen, sanoo ProAgria Keskusten Liiton palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen.

Arviointipalvelu 2 000 tilalle osana Neuvo 2020 -palveluja

Maan rakenteen arviointi lähtee peltolohkojen ominaisuuksien ja sadontuottokyvyn tunnistamisesta. Arvioinnissa tarkastellaan peltolohkon vesitalouden toimivuutta ja peruskuivatuksen, kuten valtaojien tilaa. Lisäksi pellon analyysituloksia arvioimalla ja maaprofiilin rakennetta havainnoimalla kartoitetaan oikeat toimenpiteet maan kasvukunnon kohentamiseksi. Tavoitteena on nimenomaa löytää oikeat ja järkevimmät korjaustoimenpiteet kullekin peltolohkolle. Lopputuloksena viljelyn kokonaiskannattavuus paranee sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

 Hyvä maan kasvukunto hyödyttää viljelijän lisäksi myös ympäristöä: lähivesistöjä, Itämerta ja ilmastoa. Hyvin hoidettu maaperä tuottaa hyvän sadon ja sitoo ravinteet ja hiilen maahan estäen samalla niiden pääsyn Itämereen ja ilmakehään, kiteyttää Peltonen.

ProAgria tarjoaa maan rakenteen ja pellon vesitalouden tilan arvioinnin palveluja 2 000 maatilalle hyvän sadontuottokykyyn ja hyvän ravinteiden hallinnan saavuttamiseksi ja vähintään 100 000 peltohehtaarin kunnostamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Palvelut toteutetaan osana maatilan neuvontajärjestelmää, NEUVO 2020. Tämän lisäksi ProAgria on sitoutunut viemään eteenpäin yhdessä BSAG:n kanssa ravinteiden kierrätystä viljelyssä.

Lisää tietoa ProAgrian sitoumuksesta löytyy BSAG:n sitoumuspankista.

Katso ProAgrian sitoutumisvideo

Lisätietoja

ProAgria Keskusten Liitto, Sari Peltonen, puhelin 020 747 2477, sari.peltonen@proagria.fi
BSAG, Riku Venhola, 044 3403522, riku.venhola@bsag.fi

 

 

Katso myös

Loviisanjoen valuma-alueella on käynnissä NutrinFlow-hanke. Hankkeen tavoitteena on maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen ja maatalousympäristön tuotantotalouden kehittäminen kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla. 

NutrinFlow-hanke, Hardombäcken vesienhallinnan esittelyvideo

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.