ProAgria Keskusten Liitto 120 vuotta - Digitaalisuutta, yrityskokonaisuuden johtamista ja ilmastomuutoksen hillintää

19.11.2018

Henkilöstössä on ProAgrian vahvuus ja voima – merkityksellistä työtä ajanvirrassa

ProAgria Keskusten Liitto juhlii tänään 19.11.2018 pitkää ja vaiheikkaista matkaansa. Täyteen tulee 120 vuotta koko neuvontajärjestön 220-vuotisessa kaaressa. - Liiton perustehtävä on edelleen suomalaisen maatalouden tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen sekä ProAgria keskusten välisen yhteistyön tiivistäminen. Teemme joka päivä työtä suomalaisen maaseudun puolesta, tiivistää ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Juha Nuutila.

ProAgria Keskusten Liitto perustettiin vuonna 1898 viljelijöiden kokouksessa 7.-12.3. Suomen maanviljelys- ja talousseurat halusivat aloittaa koko maan kattavan yhteistoiminnan. Aiheet ovat muuttuneet elintarvikehuollon turvaamisesta, maankäytön, karjatalouden sekä viljanviljelyn voimakkaasta tehostamisesta tilakokonaisuuksien hallittuun ja kannattavaan kasvuun, yrityskokonaisuuden johtamiseen ja riskien hallintaan sekä sidosryhmätyöhön ja vaikuttamiseen. Jäseninä Liitossa on 11 ProAgria keskusta, jotka kattavat toiminnallaan koko Suomen.

ProAgria Keskusten Liitto luovuttaa tänään 19.11.2018 järjestön kullattu ansiomerkit Juha Korkeaojalle, Jouko Setälälle, Hannu Heikkilälle, Markku Himaselle ja Kim Nordlingille työstä maaseudun hyväksi.

Toimivia ratkaisuja yhdessä yrittäjien kanssa

ProAgrian vaikuttavuutta ovat asiakkaiden saavuttamat hyvät tulokset ja onnistumiset: yrityskokonaisuuden johtaminen, tuotosten ja satojen kasvu, eläinten hyvinvointi, tuotantokustannusten pieneneminen, lisääntynyt kate ja kannattavuus. Yhtä tärkeää on, että yrittäjillä on ilo yrittää ja he voivat hyvin. Mitatusti voidaan todeta, että viljelijät, jotka käyttävät ProAgrian asiantuntemusta saavuttavat parempia tuloksia kuin ne, jotka käyttävät vähemmän.

Monialaisia asiantuntijatiimejä asiakkaiden avuksi

ProAgrian keskiössä ovat asiantuntijat, joilla on palo tehdä työnsä hyvin, onnistua yhteistyössä asiakastiimeissä, kehittää jatkuvasti osaamistaan ja tuottaa uusia ratkaisua. Yksi Suomen suurimmista viljelijöistä luottaa ProAgrian asiantuntemukseen. - Kaikkea ei kannata tehdä itse, vaan jakaa vastuuta toisille ja hankkia alan osaamista.

Talouden hallintaa erityisesti kiristyneessä tilanteessa arvostetaan. Kassabudjetointi ja seuranta on saanut paljon kiitosta. Se avaa silmät ja auttaa ennakoimaan. Analysoiva tilipalvelu osaa parhaiten yhdistää talouden ja tuotannon sekä arvioida, mitä asioita tekemällä talouden saa kannattavaksi ja riskit pienemmiksi.

Digitaalisuutta, yrityskokonaisuuden johtamista ja ilmastomuutoksen hillintää

Lyhyessä ajassa ProAgria on tuonut asiakkaille monia digitaalisia palveluja: mobiilipalveluja, laajaan dataan perustuvia mittaristoja ja simulointipalveluja. Innovatiivinen uusi sähköinen palvelu on BISNES+. Se kokoaa maatilan johtamisen yhteen paikkaan. Johtamisessa saa jalansijaa olennaiseen keskittyvä lean, jota digitaalisuus tukee mitä parhaiten. Yrityskokonaisuuden hallinta on tärkeää, jotta kaikki osa-alueet tulevat otetuksi huomioon ja suunta on selvä.

Ilmastomuutoksen hillinnän merkitys kasvaa koko ajan ja maataloudella on siinä merkittävä rooli. ProAgrian ja Mtech Digital Solutions Oy:n kehittämällä Biocode-ympäristövaikutuslaskennalla viljelijä voi mitata, asettaa tavoitteita, simuloida ja nähdä heti toimintatapamuutosten vaikutuksen tuottamiensa tuotteiden hiilijalanjälkeen. Ilmastomuutoksen hillinnässä merkitystä on energian tehokkaalla käytöllä. ProAgria energia-asiantutijat ovat pitkään tehneet töitä energiainvestointien, -suunnitelmien ja uusiutuvien energialähteiden kanssa.

ProAgria Keskusten Liiton aikajana löytyy täältä: https://www.proagria.fi/sisalto/proagria-220-vuotta-8807

Lisätietoja ProAgria Keskusten Liitosta:

toimitusjohtaja Juha Nuutila, puhelin 050 070 5060, juha.nuutila@proagria.fi

hallituksen puheenjohtaja Merja Keisala, puhelin 040 534 6710, merja.keisala@proagria.fi

markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila, puhelin 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Jaa

Artikkelit

  • ProAgria 220 vuotta

    ProAgrian tarina alkaa vuodesta 1797, kun Suomen Talousseura perustettiin. Useiden vaiheiden jälkeen olemme 220-vuotias ProAgria.

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.