Ohjeistusta puhdistamolietteen maatalouskäyttöön

08.08.2013

Uusi opas puhdistamolietteen ja haja-asutuksen jätevesilietteiden hyötykäyttöön on julkaistu. Opas on ensisijaisesti viljelijöille tarkoitettu tietopaketti.  Lisäksi opas toimii ohjeena myös muille alalla toimiville tahoille, kuten viranomaisille, neuvonnalle, yrityksille ja vesihuoltolaitoksille.

Oppaassa käsitellään laajasti puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltumista peltoviljelyyn. Se sisältää selkeät ohjeet lannoitussuunnitteluun ja lietteen peltokäyttöön.  Oppaassa kuvataan havainnollisesti lietteiden käyttöön liittyvä tämänhetkinen lainsäädäntö ja muut ehdot sekä kerrotaan puhdistamolietteen käsittelymenetelmistä ja ominaisuuksista.  Oppaan tietoja tullaan päivittämään ja tarkistamaan sen mukaan, kun uutta tietoa asiasta saadaan.

Puhdistamolietteen käyttöä maataloudessa ohjataan useilla säädöksillä ja muilla ehdoilla. Lainsäädäntö on myös muuttunut vuosien aikana, joten kootulle tiedolle puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä koskevista nykyisistä vaatimuksista on tarvetta. Uuden oppaan tavoitteena on tuoda esille puhdistamolietteen maatalouskäyttöä koskevat vaatimukset kootusti, ja antaa selkeät ohjeet lietepohjaisten lannoitevalmisteiden hyödyntämiseen.

Oppaan laadintaa on ohjannut ja kommentoinut laajapohjainen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat MTT:stä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, ympäristöministeriöstä, Elintarviketurvallisuusvirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Biolaitosyhdistyksestä sekä useista vesihuoltolaitoksista ja lannoitevalmisteita valmistavista yrityksistä. Vesilaitosyhdistys ja ProAgria Keskusten Liitosta vastasivat oppaan laadinnan koordinoinnista. Ohjausryhmässä mukana olleiden tahojen lisäksi opashankkeelle on saatu rahoitusta MMM:n Laatuketjusta sekä vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Oppaan on toimittanut ProAgria Keskusten Liitto.

Opas julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona ja se on ladattavissa maksutta Agronetista, www.agronet.fi

Siirry lukemaan opasta tästä linkistä.

Lisätietoja:

palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto, p. 020 7472477, sari.peltonen@proagria.fi
vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, p. 09 8689 0121, saijariina.toivikko@vvy.fi

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.