Kasvutilannekatsaus 19.9.2017: Viljojen puinnit pahasti kesken

19.09.2017
Syyskuun vaihtelevat säät ovat hidastaneet kasvustojen valmistumista puintikuntoon ja puintien etenemistä koko maassa. Syysviljojen puinnit ovat lopuillaan, mutta kevätviljojen puinnit ovat edelleen pahasti kesken.  Viljelijät ovat kuitenkin vielä toiveikkaita, mutta merkittävä osa sadosta jää väistämättä korjaamatta. Ensimmäisiä merkkejä sadon laatuongelmista on havaittavissa etenkin lakoontuneissa kasvustoissa, joissa on alkanut näkyä tähkäidäntää. Lämpimiä poutasäitä toivotaan vielä ainakin kuukaudeksi, jotta sadonkorjuutyöt saadaan tehtyä. 
 
Korjaamatta jäävän sadon rahallinen arvo on varovaisimpienkin arvioiden mukaan vähintään 150-200 miljoonaa euroa. Taloudelliset menetykset tiloille ovat siten huomattavat, kun huomioidaan vielä viljelyyn tehdyt panostukset, joille ei saada katetta. Kustannuspaineita lisäävät myös kaksinkertaistuvat kuivauskustannukset korkeiden puintikosteuksien vuoksi sen sadon osalta, joka saadaan talteen.
 
Syyskuussa sadetta on saatu tavanomaista runsaammin lähes koko maassa. Syyskuussa on satanut 10-14 päivänä useimmilla alueilla. Sadepäiviä on ollut kaikkein vähäsateisimmillakin alueilla Etelä-Suomessa 6-8. Märkyyden vuoksi maan kantavuus alkaa olla lujilla. Vielä koneet ovat pysyneet pinnalla, mutta raiteita on alkanut syntyä. Runsaat lisäsateet vaikeuttavat sadonkorjuun ja syystöiden tekemistä. Kostea sää lisää myös homeiden kasvua, mikä heikentää sadon laatua. Lisäksi siementuotantoon tarkoitettujen kasvustojen laatu on voinut kärsiä merkittävästi, mikä vaikuttaa tarjolla olevan kylvösiemenen määrään ensi keväänä.
 

Syysviljojen sato tyydyttävä määrältään, laatu vaihtelee

 
Rukiin puinnit on saatu päätökseen ainoastaan Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Uudellamaalla ja Etelä-Suomen rannikkoalueella 5-20 % rukiista on puimatta, muualla maassa 30-50%. Ruisalasta arvioidaan jäävän kokonaan korjaamatta 20-30 % Pirkanmaalla, Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Puintikosteudet ovat olleet yleisesti 20-25 %, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla jopa 30 % . 
Ruissato arvioidaan tyydyttäväksi suuressa osassa maata. Uudellamaalla sato on määrältään hyvä, mutta Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa välttävä. Ruis on tavanomaista heikompaa laadultaan Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. 
 
Syysvehnä on saatu puitua kokonaan ainoastaan Pohjois-Karjalassa, jossa syysvehnän viljelyalat ovat vähäiset. Kymenlaaksossa syysvehnästä on enää puimatta 5 %, muualla Etelä-Suomessa syysvehnästä on vielä puimatta 10-30 %. Pirkanmaalla arvioidaan syysvehnästä jäävän kokonaan puimatta 30-50 %. Etelä-Pohjanmaalla syysvehnästä on puitu vasta kolmannes. Puintikosteudet ovat olleet sateista johtuen tavanomaista korkeampia, 20-26 %. Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla syysvehnän puintikosteudet ovat olleet yli 30 %. Syysvehnäsato on määrältään tyydyttävä suuressa osassa maata.  Kymenlaaksossa ruissato on hyvä, mutta Pirkanmaalla vain välttävä. Laatu arvioidaan välttäväksi Etelä-Suomen rannikkoalueella, Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa. 
 

Kevätviljojen puinnit pahasti kesken

 
Kevätviljoista pisimmällä ovat ohran puinnit. Uudellamaalla ohrasta on puitu 75 %. Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa ohrasta on puitu 40-50 % ja muualla maassa vasta 15-30 %. Ohrasadosta arvioidaan jäävän korjaamatta hitaan tuleentumisen tai kasvustojen tuhoutumisen vuoksi Etelä-Suomessa 5-10 % ja maan keskiosissa 25-30 %. Ohrasato arvioidaan määrältään hyväksi Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Muualla sato on määrältään tyydyttävä lukuun ottamatta Pohjanmaan rannikkoaluetta, jossa sato arvioidaan välttäväksi. Ohrasadon laatu vaihtelee suuresti. Satakunnassa ja Keski-Pohjanmaalla ohrasato arvioidaan laadultaan hyväksi, mutta Itä-Suomessa välttäväksi. Puintikosteudet ovat vaihdelleet suuresti (15-40 %).  
 
Kauraa on puitu useimmilla alueilla vasta 10-25 %. Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla kauran puinnit ovat aivan alussa. Kaurasta arvioidaan jäävän korjaamatta 20-30 % lähes koko maassa. Maan pohjoisosissa myöhään kylvetyt kaurat joudutaan korjaamaan kokoviljasäilörehuksi. Syyskuun kauraerien puintikosteudet ovat vaihdelleet suuresti (15-40 %). Lakopaikoissa kaura on alkanut itää Etelä-Suomessa. Kaurasato arvioidaan tyydyttäväksi suuressa osassa maata, Satakunnassa ja Kaakkois-Suomessa hyväksi. Sadon laatu arvioidaan hyväksi ainoastaan Satakunnassa, muualla laatu vaihtelee välttävästä tyydyttävään.  
 
Kevätvehnän puinnit ovat vasta aivan alussa, vain 2-15 % alasta on puitu. Tästä johtuen arviot puimatta jäävästä alasta ovat vielä varovaisia. Puintikosteudet ovat olleet 20-30 %. Osa kasvustoista on edelleen vihreää. Kevätvehnäsato arvioidaan määrältään keskimääräiseksi. Laadultaan vehnäsato jää useimmilla alueilla tavanomaista heikommaksi. 
 

Rypsiä ja härkäpapua jää korjaamatta

 
Rypsi- ja kevätrapsikasvustot ovat tuleentuneet hitaasti puintikuntoon. Rypsinpuinnit on päästy aloittamaan vasta Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Kymenlaaksossa, jossa on puitu 2-20 % kasvustoista. Muualla Etelä-Suomessa rypsin puintien arvioidaan alkavan kahden viikon kuluessa, mikäli sää on poutainen. Korjaamatta jäävää alaa ei vielä tässä vaiheessa rohjeta arvioida, vaan viljelijät ovat edelleen toiveikkaita puintien suhteen. Kevätrapsikasvustojen puinteja arvioidaan päästävän aloittamaan Etelä-Suomen suotuisimmilla alueilla viikon kuluessa ja muualla vasta kolmen viikon kuluessa. Rypsi- ja kevätrapsisato arvioidaan määrältään ja laadultaan tyydyttäväksi, mikäli sääolot ovat suotuisat seuraavien viikkojen aikana.  
 
Härkäpavun puinnit ovat aivan alussa Etelä-Suomen rannikkoalueella. Kasvustot ovat monilla alueilla vielä tuleentumattomia, joten sadosta on vaarassa jäädä korjaamatta merkittävä osa. Monin paikoin sadonkorjuun arvioidaan pääsevän käyntiin vasta seuraavien kahden-kolmen viikon aikana. Sato arvioidaan määrältään tyydyttäväksi, mutta laadun arvioidaan jäävän tavanomaista heikommaksi usealla alueella. 
 

Syysviljat ja –öljykasvit orastuneet tyydyttävästi

 
Puintien venyminen pitkälle syksyyn on pienentänyt syysviljojen ja –öljykasvien kylvöaloja tuntuvasti.  Rukiin kylvöala pieneni useimmilla alueilla 20-50 %. Etelä-Pohjanmaalla ruisala jäi alle kolmannekseen viime vuodesta, mutta Pohjanmaan rannikkoalueella kylvöala pieneni vain 10 %. Syysvehnän viljelyala pieneni yleisesti 20-50 % viime vuotiseen verrattuna, Etelä-Karjalassa ja -Pohjanmaalla vähennys oli jopa 70-80 %. Syysöljykasvien viljelyalojen arvioidaan pienenneen 30-50 %. Ainoastaan Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla kylvöalojen arvioidaan pysyneen ennallaan.
 
Ensimmäisenä kylvetyt ruislohkot ovat orastuneet hyvin Uudellamaalla, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla, mutta Etelä-Karjassa vain välttävästi. Kylvöjen pitkittymisen vuoksi orastumattomien kasvustoja on vielä paljon. Syysvehnä on orastunut ruista heikommin. Ainoastaan Etelä-Pohjanmaalla syysvehnä on orastunut hyvin. Märkyyden takia oraissa on paikoin havaittu jonkin verran kellastumista, ja kahukärpäset ovat paikoin olleet ongelma. Syysöljykasvien taimettuminen on ollut hidasta, joten havaintoja taimettumisesta on vielä vähän. Etelä-Suomen rannikkoalueella syysöljykasvit ovat taimettuneet tyydyttävästi, Pohjois-Karjalassa välttävästi ja Etelä-Pohjanmaalla hyvin.    
 
Katsaus on laadittu ProAgria Keskusten antamien tietojen pohjalta. Lisätietoja antavat Terhi Taulavuori  puh. 020 747 2475 ja  Sari Peltonen puh. 020 747 2477.
 
Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta myös paikallisilta ProAgria Keskuksilta. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Henri Honkala, puh. 040 827 7100, nurmet Sari Vallinhovi puh. 0400 764 217, puutarha Arja Raatikainen puh. 044 080 4005 
ProAgria Etelä-Savo, Matti Ikonen puh. 0400 624 956, Timo Piispa puh. 040 702 4813, Anna-Maria Kokkonen puh. 043 825 5371, puutarha Mirja Tiihonen puh. 0400 638 138
ProAgria Etelä-Suomi
Etelä-Karjala, Eino Heinola 0400 358 668, Asko Laapas (erityisesti nurmiasiat) 040 721 9991
Kanta-Häme, Vesa Koivula 040 709 2450, Kaija Hinkkanen (erityisesti luomu) 040 709 2475
Kymenlaakso, Mikko Kemppi 040 709 2489, Elina Valkeinen 040 709 2490
Pirkanmaa, Ritva Tolppa 0400 163 753, Sari Hiltunen (erityisesti luomu) 050 561 8369, Katri Myry 050 518 4611
Päijät-Häme, Jukka Miettinen 0400 355 551, Olli Suntiola 040 769 7009
Uusimaa, Vilma Kuosmanen 040 742 4729, Kalle Laine 0400 898 663
Erikoiskasvit, (avomaanvihannekset) Marja Kallela puh. 040 513 3118
ProAgria Finska Hushållningssälsskapet (FHS), Peter Fritzén, puh. 0400 688 507, puutarha Fredrik Björklund, puh. 050 593 4350
ProAgria Kainuu, Maarit Partanen, puh.0400 282 092
ProAgria Keski-Pohjanmaa, Jari Tikkanen puh. 0400 162 147, Sirkku Koskela puh. 0400 137 124, nurmet Sari Harju 040 523 4114  
ProAgria Keski-Suomi, Vesa Laitinen, puh. 020 747 3321, nurmet Juhani Peltola puh. 040 586 0042, puutarha Marjo Marttinen, puh. 020 747 3322
ProAgria Lappi, Harri Salow, puh. 040 553 0817  
ProAgria Länsi-Suomi, Pasi Nummela, puh. 0400 970 913 (Satakunta), Ilpo Hartikainen, puh. 050 569 6881 (Varsinais-Suomi), nurmet Anu Ellä puh. 040 180 1260 ja Jarkko Storberg puh. 0400 849 992, Marja Tuononen puh. 040 5919 489 (puutarhakasvit)
ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm, puh. 0400 860 639, Patrik Erlund, puh. 0400 860 630
ProAgria Oulu, Leila Laine puh. 045 6578 718, Risto Jokela, puh. 0400 285 294, nurmet Olli Valtonen puh. 040 735 5519, kasvinsuojelu Juha Sohlo, puh.  0400-585506, puutarha Kirsti Voho, puh. 0400 387 406
ProAgria Pohjois-Karjala, Kaisa Matilainen (Joensuun seutu), puh. 040 301 2423, Heidi Nevalainen (Pielisen Karjala) puh. 040 301 2428, puutarha Päivi Turunen, puh. 040 301 2452
ProAgria Pohjois-Savo, Anu Rossi, puh. 040 179 5001, Kirsi Tuovinen, puh. 0400 867 400, puutarha ja peruna Heikki Inkeroinen, puh. 0400 375 584
ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, puh. 0457 526 7303, puutarha Pernilla Gabrielsson, puh. 0457 382 3070
ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, puh. 050 4417 511, puutarha Kaisa Haga, puh. 050 911 5920
 
Kasvukauden viimeisen kasvutilannetiedotteen julkaisemme tiistaina 3.10. 
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.